dom-opieki/prywatny-dom-starcow

Zakres merytoryczny usług świadczonych w ZPO obejmuje kompleksowe na ile jest to możliwe oddziaływanie na pacjenta. W przypadku mniej lub bardziej nasilonych zaburzeń poznawczych ( zaburzenia pamięci, orientacji itp.) pracę podejmuje psycholog zarówno w formie pracy indywidualnej z każdy pacjentem jak i poprzez oddziaływania grupowe (muzykoterapia, psychoedukacja itp.). Praca indywidualna z pacjentem polega na próbie […]